Lab Members

Faculty and Staff


Ko Nishino

Professor
kon@i.kyoto-u.ac.jp

Hiroaki Kawashima

Associate Professor
kawashima@i.kyoto-u.ac.jp

Shohei Nobuhara

Senior Lecturer
nob@i.kyoto-u.ac.jp

Chieko Funato

Secretary
funato@vision.ist.i.kyoto-u.ac.jp

Jianbo Shi

Adjunct/Visiting Fellow
Professor, UPenn

Todd Zickler

Visiting Professor
Professor, Harvard

Graduate Students


Ryo Kawahara

Meng-Yu Jennifer Kuo

Zhe Chen

Shingo Sawa

Takuya Okuno

Kazuki Nakamura

Satoshi Murai

Yuki Yamashita

Ryo Kajiwara

Yusuke Nishii

Binti Zuraimi Nur Sabrina

Undergraduate Students


Keisuke Shibata

Keishi Hashimoto

Wataru Mori

Kohei Yamashita

Ryosuke Wakaki